پنل تخصصی 

دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در نظر دارد در راستای هم­اندیشی در حوزه مدیریت منابع آب و تامین اهداف همایش، اقدام به برگزاری 3 نشست تخصصی با عناوین:

 1) آب و کشاورزی، چالش­ها و راهکارها

2) آب و صنعت، چالش­ها و راهکارها

3) آب و خدمات شهری، چالش­ها و راهکارها

طی روزهای برگزاری همایش نماید. در این 3 نشست از متخصصین، اساتید مطرح کشور، سازمانها و فعالان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات شهری استان دعوت به عمل آمده است که به بیان مشکلات خود در زمینه آب پرداخته و امید است که با همفکری با سازمان­های بالادستی و همچنین استفاده از تجربیات مفید سایرین( مهمانان ویژه دعوت شده) راهکارهای موثری جهت استفاده بهتر از منابع آبی در هر بخش اتخاذ گردد.


برنامه نشست تخصصی آب و کشاورزی

بخش اول

موضوع

عنوان سخنرانی

ارائه دهندگان

کشاورزی سازگار با محیط

میراث کشاورزی ایران

خانم دکتر سلیمی (موسسه توسعه پایدار و محیط زیست سنستا)

بخش دوم

کشاورزی متکی بر تکنیک و تکنولوژی 

معرفی سه مورد تکنیک­های موفق اجرا شده در باغات برای کاهش مصرف آب

آقای دکتر نقی­ زاده

آقای دکتر عبدالهی

آقای دکتر باستانی

بخش سوم

نهاد سازی در مدیریت منابع آب کشاورزی

ارائه یک تجربه موفق مدیریت مشارکتی در دشت نیشابور

شش دهه تجربه تشکل مردم نهاد مجن در بهره ­برداری و نگهداری شبکه آبیاری (نقش و اثرات)

آقای دکتر علی­ پور (نیشابور)

آقای مهندس رجب ­پور (موجن)

 

 

برنامه نشست تخصصی آب و صنعت

بخش اول

عنوان

موضوع

ارائه دهندگان

پروسه آب در صنعت

معرفی پروسه آب در صنایع اصلی استان شامل میدکو، گل گهر و مس سرچشمه

 

بخش دوم

تحلیل پروسه آب در صنعت

تحلیل پروسه آب در صنایع اصلی استان با تمرکز بر تصفیه و بازچرخانی آب

آقای دکتر هاشمی (شرکت آماتیس رابین)

بخش سوم

نتیجه ­گیری و بحث

 

 

 

برنامه نشست تخصصی آب و خدمات شهری

بخش اول

عنوان

موضوع

ارائه دهندگان

ساماندهی منابع آب شهر کرمان

بازتخصیص منابع آب شهر کرمان به منظور بهره­وری بالاتر

آقای دکتر نیکویی (معاونت شهرداری کرمان)

بخش دوم

شهر آبی هوشمند

طراحی شهری آب محور (در تعامل با گروداران)

آقای دکتر ترابی (شرکت  مهساب شرق)

بخش سوم