قابل توجه شرکت کنندگان غیر حضوری در پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر


احتراما به استحضار می­رساند مطابق با اطلاع رسانی­های مکرر قبلی و مطالب مندرج در سایت، کلیه شرکت کنندگان غیر حضوری الزاما باید پوستر مقاله خود را مطابق با فرمت مندرج در سایت آماده نموده و بعد از پرینت گرفتن حداکثر تا تاریخ 3 شهریور به آدرس دبیرخانه ارسال کنند. لازم به یادآوری است که در غیر اینصورت (حتی با واریز هزینه ثبت نام) گواهی پذیرش و ارائه مقاله صادر نمی­شود.