اساتید، دانشجویان و کارشناسان محترم جهت ارسال مقالات ابتدا در منوی تب بندی شده بالای صفحه روی عضویت در سایت  کلیک نموده و نسبت به تکمیل فرم و ثبت نام و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور اقدام نمایید. پس از عضویت و فعال شدن آن توسط مدیر سایت از قسمت ورود کاربران امکان ورود به صفحه شخصی فراهم خواهد شد.

شناسه کاربری به صورت پیش فرض شماره ملی شما می باشد.

ارسال مقالات و پیگیری آنها از طریق صفحه شخصی امکان پذیر خواهد بود.

در صورت فراموش نمودن رمز عبور با استفاده از منوی  بازیابی رمز عبور امکان دریافت رمز عبور فراهم خواهد شد. در صورت عدم بازیابی در خواست دریافت رمز عبور را از طریق ایمیل برای سایت ارسال نمایید.