همایش ملی دو سالانه آبیاری و کاهش تبخیر یکی از باسابقه ترین همایش ها در موضوعات مرتبط با آب در کشور می باشد که اولین دوره سمینار با همت اساتید وقت بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 19  و 20 بهمن 1367 با تعداد  18  مقاله چاپ شده برگزار گردید. تا کنون چهارده دوره این سمینار برگزار شده است و پانزدهمین دوره همایش با هدف برقراری و تقویت ارتباط میان محققین حوزه آب کشوربه منظور تبادل اندیشه، یادگیری و ارائه یافته­ها و نظریه­های جدید و اشاعه دستاوردهای پژوهشی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی در تاریخ 6و7 شهریور ماه 1398 برگزار خواهد شد.  

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب