هزینه ثبت نام

 

 

هزینه ثبت نام (ریال)

شرکت کننده

2000000

اعضای هیئت علمی (حضوری)

1500000

اعضای هیئت علمی (غیر حضوری)

1500000

دانشجو (حضوری)

1000000

دانشجو (غیر حضوری)

5000000

شرکت کننده آزاد

 

 

هزینه دریافتی شامل داوری مقالات+ ارائه پکیج همایش+ ناهار و پذیرایی طی دو روز برگزاری همایش می­باشد.

ثبت مقالات در پکیج همایش و ارائه گواهی پذیرش منوط به واریز هزینه و ثبت نام قطعی از طرف یکی از نویسندگان مقاله می­باشد.

ضروری است کلیه حاضرین در کنفرانس اصل فیش بانکی را در زمان پذیرش به کمیته اجرایی تحویل نمایند.

به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ 500000 ریال به هزینه اضافه خواهد شد.

اگر پژوهشگری فقط خواهان شرکت در همایش باشد، بایستی از فرم زیر نوع حضور خود را به صورت شرکت کننده آزاد اعلام نماید و نسبت به پرداخت هزینه اقدام کند. بدیهی است که در این حالت مقاله ای پذیرفته نشده است و شخص تنها خواهان حضور در همایش می باشد. هزینه مقالات پس از پذیرفته شدن مقالات توسط دبیر علمی بایستی پرداخت گردد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
5,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.