حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سیویلیکا
اتاق پسته
دانشگاه صنعتی سیرجان
ISC
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری: RICeST
هواشناسی کشور
جهاد کشاورزی
آب منطقه ای کرمان
استانداری کرمان
جهاد دانشگاهی
بانک تجارت
شرکت گل گوهر
شرکت صنایع مس سرچشمه
فولاد بوتیا ایرانیان کرمان
شهرداری کرمان
انجمن آبیاری و آب ایران
اندیشکده آب ایران
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
آب و فاضلاب
میدکو
اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
پژوهشکده تولیدات گیاهی
مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر
دانشگاه تربیت مدرس