تمدید مهلت ارسال مقالات
1398-03-28
تمدید مهلت ارسال مقالات

 

به دلیل درخواست شماری از پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 تیر ماه تمدید شد.