قابل توجه ارائه کنندگان مقالات شفاهی پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر


احتراما به استحضار می­رساند مطابق مطالب مندرج در سایت و اطلاع رسانی­های مکرر قبلی، کلیه ارائه کنندگان لازم است فایل پاور پوینت مقاله خود را مطابق با فرمت مقالات شفاهی مندرج در سایت اماده نموده و حداکثر تا 5 شهریور برای دبیرخانه ایمیل کنند.